SIJAMSKE MACE
HOME
ISTORIJA
NAŠI PSI
PONUDA
GALERIJA
KONTAKT
              

English        Srpski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Kada sam 1991 godine iz Budimpešte dobio prvo sijamsko mače, već naredne godine sam nabavio prelepog mačora isto iz mađarske, i započeo uzgoj sijamskih mačaka.

        
     
     
     

BUDUĆI SRETNI VLASNICI

 
 

OMAČENO: 23.05.2009 (1 m + 3 ž)

 14.06.2009 (2 m + 2 ž)

 07.07.2009 (2 m + 3 ž)

 

 

IZ BEOGRADA I
ŠVAJCARSKE

 

 

 

 

 

 

         
 

OMAČENO: 17. 03. 2010.
(
3 m + 1 ž)

 

 

 

   

 

 

 

 

 

         
 

OMAČENO: 01. 04. 2010.
(
2 m + 2 ž)

 

 

 

   

 

 

 

 

 

         
     
     
 

____________________________________________________________

 HOME / ISTORIJA / NAŠI PSI / PONUDA / GALERIJA / KONTAKT / SIJAMSKE MACE

POSETITE ISTO: www.family-urban.com

e-mail: urbanrudi@eunet.rs